Kyomi Meijer Psychotherapie en Coaching

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) wordt vaak toegepast bij mensen met Post Traumatische Stress Stoornis en andere traumagerelateerde angstklachten, dwz psychische klachten als gevolg van een schokkende ervaring, zoals een ernstig ongeval, seksueel misbruik of een geweldsmisdrijf. Hierbij gaat het vooral om zich opdringende herinneringen aan de traumatische gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; ‘flashbacks’) en nachtmerries.

Door het voor de geest halen van de traumatische ervaring en tegelijkertijd de aandacht te richten op een afleidende stimulus, zoals het heen en weer bewegen van de hand van de therapeut of geluiden afwisselend links en rechts via een koptelefoon, wordt het verwerkingsproces opgestart. Herhalingen van series met de oogbewegingen of luisteren naar de tikjes zullen er langzamerhand toe leiden dat de nare herinnering haar kracht en emotionele lading verliest en steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Verder Bericht

Vorige Bericht