Kyomi Meijer Psychotherapie en Coaching

Cognitieve gedragstherapie

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie (CGt) effectief is bij veel psychische problemen, zoals angsten, depressie, verslavingen, eetstoornissen en meer. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. Door het leren anders te handelen, bijvoorbeeld met kleine stapjes situaties aangaan die angst bij u oproepen, veranderen uiteindelijk uw gevoel en uw gedachten. Door te leren uw gedachten te herkennen en daar anders mee om te gaan veranderen uw gevoel en uw gedrag. Bij cognitieve gedragstherapie werkt de therapeut nauw met u samen om tot verbetering van uw klachten te komen. De therapeut sluit zo direct en zo concreet mogelijk aan bij uw problemen. Het is een actieve manier van behandelen: u moet in de therapiesessies actief aan de slag met vragenlijsten en oefeningen. Daarnaast spreekt u met de therapeut huiswerkopdrachten af om zelf ook thuis of op het werk aan uw problemen te werken.

Verder Bericht