Kyomi Meijer Psychotherapie en Coaching

Acceptance and commitment therapy (ACT)

ACT valt onder de cognitieve gedragstherapieën die zich niet zozeer bezighouden met wat mensen precies denken en dat te veranderen, maar meer kijkt naar de gevolgen van het vasthouden aan of gestuurd worden door gedachten, gevoelens enz. Deze therapieën worden soms aangeduid met ‘derde generatie cognitieve gedragstherapie’. De therapie leert mensen zich anders te verhouden tot hun gedachten. Doel van een behandeling is niet symptoomreductie, maar veeleer een toename van de kwaliteit van leven en bewegingsvrijheid. Uit onderzoek blijkt dat dit vaak gepaard gaat met symptoomreductie.

Het doel van ACT is het vergroten van de psychologische flexibiliteit zodat je een waardevol leven kan leiden: leven op een manier die strookt met wat voor jou belangrijk is en het ongemak dat je daarbij kan ervaren leert verdragen. Je leert in het hier en nu te leven en contact te maken met je innerlijke gevoels- en gedachtewereld zonder erdoor opgeslorpt te worden.

Vorige Bericht