Kyomi Meijer Psychotherapie en Coaching

Behandeling

Psychotherapie is een effectieve behandelmethode voor psychische problemen met als doel de klachten te verminderen en/of beter hanteerbaar te maken. De gesprekken tussen cliënt en hulpverlener staan centraal, en vinden voornamelijk face-to-face plaats maar ook online contacten worden in de behandeling ingezet. De behandeling is zo kort als het kan en langdurig als het nodig is, zoals bij sommige ernstige en complexe psychische problemen.

Voor veel klachten zijn de afgelopen jaren richtlijnen en protocollen ontwikkeld op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. In mijn behandelingen hanteer ik deze waar mogelijk en in alle gevallen zal ik zorgvuldig bekijken welke aanpassingen of andere keuzes gemaakt moeten worden afhankelijk van de specifieke situatie, mogelijkheden en voorkeuren van de cliënt.

De behandelmethode is de cognitieve gedragstherapie, met  invloeden vanuit andere referentiekaders, tevens maak ik gebruik van Schematherapie, ACT en EMDR.

Verder Bericht

Vorige Bericht