Kyomi Meijer Psychotherapie en Coaching

Kosten

Verzekerde zorg

Een groot aantal behandelingen in de ggz wordt na verwijzing van de huisarts vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet, na verrekening met uw verplichte eigen risico (in 2024 € 385). U moet er rekening mee houden dat u dit bedrag bij een behandeling in de ggz al snel kwijt bent bij de eerste declaratie(s), wanneer deze nog niet is aangesproken ivm andere medische kosten.  

Sinds 1 januari 2022 worden de kosten van de behandeling bepaald met behulp van een nieuw systeem, het zogenaamde Zorgprestatiemodel (ZPM). In dit model zijn de tarieven transparanter en directer gekoppeld aan de geleverde zorg, dwz de behandelcontacten die plaatsvinden face-to-face, via videocalls, chat/mail en telefoon. Indirecte tijd is verwerkt in de tarieven. Lees hier meer over dit model.

De tarieven die ik hanteer zijn de NZa tarieven klinisch psycholoog 2024. Doorgaans duren in mijn praktijk de diagnostiek en behandelgesprekken 60 minuten. De afgesproken en geplande tijd is de basis voor de gefactureerde zorg.

Omdat ik zonder contracten met verzekeraars werk zult u zelf de nota ontvangen. Deze kunt u indienen bij uw verzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u dan het volledige bedrag of een gedeelte ervan vergoed. Met een naturapolis wordt de behandeling vergoed voor zo’n 60% tot 75% van de kosten. Met een zuivere restitutiepolis kunt u zelf uw behandelaar kiezen, ook als deze geen contract heeft met uw zorgverzekeraar en ontvangt u 100% vergoeding. 

Niet-verzekerde zorg
Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Onder andere bij de diagnose aanpassingsstoornis, werk- en relatieproblemen en seksuele dysfuncties worden behandelingen niet vergoed. Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen, moeten door de behandelaar via een zogenoemd niet basis-pakketzorg consult in rekening worden gebracht bij de cliënt. Hiervoor geldt een vaste prijs per consult van 60 min inclusief indirecte tijd. Voor 2024 is dit tarief € 131,82.

Niet nagekomen afspraken                                                                   

In het geval u niet op de afspraak aanwezig bent of niet tijdig afzegt (minimaal 24 uur van tevoren) worden annuleringskosten bij u in rekening gebracht. Het no-show tarief in 2024 is €75,= per enkele sessie.

Verder Bericht

Vorige Bericht