Kyomi Meijer Psychotherapie en Coaching

Aanmelding en contact

Aanmeldingen zijn nu weer mogelijk. De wachttijd zal doorgaans 2-4 weken voor het eerste intake gesprek zijn. Dit geldt voor zowel BGGZ als SGGZ, en is onafhankelijk van hoofdiagnosegroep en zorgverzekeraar. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Adres

's Gravelandseweg 63  
1217 EJ Hilversum  
telefoonnr: 06-52020968  
emailadres: kyomi@kmeijer.nl
 

Contactformulier

Vorige Bericht